Maailman ihanin tyttö valikuvaprojektiKuvakirjaNäyttelytVoimauttavan valokuvan menetelmäKoulutuksetMiina SavolainenYhteystiedotVieraskirja


Suomeksi    In English

Etusivulle

 

Ammattikasvattajille    Kaikille Avoimet     Muu koulutus    Luennot


VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄN
KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT SUOMESSA

ALKAVIA KOULUTUKSIA JA TYÖPAJOJA (HAKU KÄYNNISSÄ):

HAKU VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN (40op) PÄÄTTYiVOIMAUTTAVAN VALOKUVAN AMMATILLISET PERUSTEET
:
        
           TOUKOKUU 2017
- ROVANIEMI (alk. 10.5.), Lapin kesäyliopisto HAE
           KESÄKUU 2017
- LAHTI (alk. 1.6.), Päijät-Hämeen kesäyliopisto HAE
- HELSINKI (alk.14.6.), Helsingin seudun kesäyliopisto
HAE         
           ELOKUU 2017

- TAMPERE (alk.11.8.), Tampereen kesäyliopisto HAE
- ESPOO (alk. 16.8.), Omnian aikuisopisto (työyhteisön kehittämispainotus) HAE
           SYYSKUU 2017
- TURKU (alk.20.9.), Turun kesäyliopisto HAE
- KUOPIO (alk. 27.9.), Snellman-kesäyliopisto HAE
           JOULUKUU 2017
- HÄMEENLINNA (alk. 8.12.), Hämeen kesäyliopisto HAE
           MAALISKUU 2018
- OULU (alk. 28.3.2018), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto HAE

HUOM! UUTTA PERUSTEET -KÄYNEILLE:

Keväästä 2015 alkaen käynnistyy uudenlaisia teematyöpajoja voimauttavan valokuvan perusteet- käyneille ihmistyön ammattilaisille. Täsmätäydennystyöpajojen tavoitteena on virkistää menetelmän soveltamista omassa työssä ja rohkaista kokeilemaan uusia työmuotoja. Työpajojen aikana toteutetaan teemaan liittyvä oma asiakasprosessi, johon saa työnohjauksellista tukea ja suunnitteluapua ryhmässä.

Alkavat ryhmät (Helsinki):
- Voimauttava sukupuu (alk. 12.3.2017)
- Voimauttavan valokuvan vertaisryhmä (alk. 15.11.2017)
- Voimauttavan valokuvan perhetyökalu (alk. 17.1.2018)HAKU KÄYNNISSÄ TÄSMÄJATKOKOULUTUKSIIN:

VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN VERTAISRYHMÄ (4op) (HELSINKI):
(Vertaisryhmien ja terapeuttisten ryhmien ohjaajille sekä opettajille)
Lähijaksot:
1. Työpaja
15.11.2017
2. Työpaja 7.12.,2017
3. Työpaja 16.2.2018
4. Työpaja 25.4.2018

Tilaa ilmoittautumistiedot ja kurssiohjelma
koulutusassistentti Pauliina Vuoriselta:
050-3414739, voimauttavavalokuva@welho.com


VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERHETYÖKALU
(4op) (HELSINKI):
(Perhetyötä tekeville sote-alojen ammattilaisille)
Lähijaksot:
1. Työpaja
17.1.2018
2. Työpaja 9.2.2018
3. Työpaja 18.4.2018
4. Työpaja 3.8.2018

Tilaa ilmoittautumistiedot ja kurssiohjelma
koulutusassistentti Pauliina Vuoriselta:
050-3414739, voimauttavavalokuva@welho.com


---------------------------------

VOIMAUTTAVA SUKUPUU (3op) (sekaryhmä – avoin myös ei-ammattilaisille)
Lähijaksot:
1. Työpaja la 18.2.2017
2. Työpaja
su 12.3.2017
3. Työpaja la-su 19.-20.8.2017

Tilaa ilmoittautumistiedot ja kurssiohjelma
koulutusassistentti Pauliina Vuoriselta:
050-3414739, voimauttavavalokuva@welho.com

---------------------------------
KAIKILLE AVOIMET TYÖPAJAT 2016:


MAAILMAN IHANIN NAINEN:
- Upea, korjaava Maailman ihanin nainen – naisten omakuva - ja
  elämäntarinatyöpaja, jälleen kesällä 2017, Kainuun opistolla.

Uudet ryhmät jälleen kesällä 2017
Ryhmä 1. ti–pe 27.–30.6.2017
Ryhmä 2. la–ti 1.–4.7.2017

HAKU MAAILMAN IHANIN NAINEN -TYÖPAJAANMAAILMAN IHANIN PERHE – voimauttava omakuva ja perhesuhdetyöpaja (2 osaa):

Aloitustyöpaja juhannusviikolla Ma–Ke 20.–22.6.2016
Purkutyöpaja elokuussa La–Su 13.–14.8.2016

Tiedustelut ja kurssi-infon tilaus: voimauttavavalokuva()welho.com,  050-3414739

----------------------------------JATKO-OPINNOT 40op:

Erikoistumisopinnot/jatkoryhmä 40 op (kolmivuotinen 
koulutus perusteet-koulutuksen käyneille). Uusi ryhmä käynnistyy 16.-17.2.2017.


----------------------------------Tarkemmat ilmoittautumistiedot, lähijaksojen ajankohdat ja sijaintitiedot kaikkiin koulutuksiin löytyvät selaamalla tätä sivua alaspäin.

Perusteet-koulutukset ja jatkokoulutus ovat ammatillista sosiaali-, terveys- ja
opetusalojen sekä työyhteisön kehittämisen ja kulttuurin ammattilaisille tarkoitettua täydennyskoulutusta. Ne antavat edellytykset soveltaa menetelmää ammatillisesti. Lyhyemmät koulutukset on tarkoitettu ei-ammatilliseen, henkilökohtaiseen
työskentelyyn, kuten oman itse-arvostuksen ja perhesuhteiden vahvistamiseen.
VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN KOULUTUKSET SUOMESSA

Voimauttavan valokuvan koulutukset jakautuvat ammatillisiin menetelmäkoulutuksiin sekä kaikille avoimiin koulutuksiin, joiden painopiste on perhesuhteissa ja henkilökohtaisessa identiteettityössä ja jotka eivät edellytä ammatillista taustaa tai anna valmiuksia menetemän ammatilliseen käyttöön. Ammatilliset koulutukset jakautuvat kahteen moduuliin, 8:n opintopisteen laajuiseen perusteet-koulutukseen, sekä 40:n opintopisteen laajuiseen erikoistumiskoulutukseen. Perusteet-koulutuksia järjestetään kahdelle eri kohderyhmälle: hoidollisen ja pedagogisen alojen työntekijöille sekä esimies- ja työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville (Omnia). Molemmat koulutukset oikeuttavat hakemaan erikoistumiskoulutukseen. Perusteet-koulutus antaa valmiudet käyttää menetelmää perusteet-tasoisesti oman työyhteisön sisällä soveltaen monimuotoisesti osana omaa perustehtävää. Se ei anna oikeutta ohjata koulutuksia, tuottaa erillisiä, työyhteisön ulkopuolelle suunnattuja menetelmäpalveluita tai toimia menetelmäohjaajana, mihin vaaditaan erikoistumiskoulutus. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä. Kaikki Suomessa tarjolla oleva koulutus on ilmoitettu tällä sivulla.

Seuraava ammatillinen erikoistumiskoulutus alkaa helmikuussa 2017 Omnian aikuisopietossa, Espoossa. Koulutus on avoin ammatilliset perusteet -koulutuksen jo käyneille ja sen laajuus on 40 opintopistettä. Edellinen ryhmä valmistui lokakuussa 2016. Valmistuvan ryhmän päättötyönäyttely Lempeä Katse IV nähdään Helsingissä, Monikulttuurikeskus Caisan Galleriassa 8.5.–15.6.2017. Aiemmat Lempeä Katse -näyttelyt ovat olleet esillä Tamperetalossa, Aaltoyliopiston Galleria Lumeessa, Helsingissä sekä VB_Valokuvakeskuksessa, Kuopiossa.

KATSO LEMPEÄ KATSE -NÄYTTELYVIDEO – MIINA KERTOO


TYÖYHTEISÖILLE RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Koulutuksia on mahdollista tilata räätälöidysti omalle työyhteisöille.  Työyhteisöille suunnattujen koulutusten näkökulma voi olla työyhteisön kehittämisessä, työhyvinvoinnissa ja työntekijöiden voimavarojen esiin nostamisessa tai voimauttavan valokuvan menetelmän ammatillisessa, hoidollisessa käytössä asiakkaan, oppilaan tai potilaan kanssa. Koulutuksissa voidaan painottaa työyhteisön perustehtävän ja erityistarpeiden näkökulmaa.

Työyhteisölle on mahdollista rakentaa koko 8 opintopisteen laajuinen perusteet tai lyhyempiä, menetelmään tutustuttavia päiväkoulutuksia tai muutaman päivän workshopeja, joihin voidaan yhdistää työyhteisössä toteutettavia harjoitustehtäviä. Kokonaisuus voidaan räätälöidä esim TYHY- tai VESO- päiväksi. Kouluttajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen.
KOULUTUSTEN SOVELTUVUUTTA JA SISÄLTÖÄ KOSKEVAT KYSELYT SEKÄ MIINA SAVOLAISTA KOSKEVAT KOULUTUS- JA LUENTOPYYNNÖT:

Koulutusassistentti Pauliina Vuorinen
Toimisto, ma-pe klo 10-16
gsm. 050-341 4739
sähköposti: voimauttavavalokuva@welho.com
TIETOA VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄSTÄ 1

TIETOA VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄSTÄ 2Alla ilmoitettujen koulutusten järjestäjät vastaavat kurssien ilmoittautumisista, hausta sekä muista käytännön järjestelyitä koskevista tiedusteluista.

PERUSTEET-TASON VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN MENETELMÄKOULUTUS HOITO-, KASVATUS- JA TERAPEUTTISEN ALAN TYÖNTEKIJÖILLE (8op) (PERUSTEET, MODUULI 1)

Seuraavat koulutukset ovat suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille ja ne antavat perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään, sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa jokaisella opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä. 

Kaikissa koulutuksissa kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen. Osassa koulutuksista Miinan työparina ja opiskelijoiden lähiohjaajana toimii toinen, erikoistumiskoulutuksen käynyt, voimauttava valokuva -menetelmäohjaaja. Perusteet-koulutuksen laajuus on 8op.--------------------------------------------------------------


Lapin kesäyliopisto
Rovaniemi
Ohjaaja: Miina Savolainen 

Kevät 2016 – Kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – Haku käynnissä HAE
1. opintojakso ke 10.5.2017
2. opintojakso ti-ke 30.-31.5.2017
3. opintojakso pe 4.8.2017
4. opintojakso ma-ti 30.-31.10.2017
5. opintojakso ma 12.2.2018
6. opintojakso ma-ti 14.-15.5.2018

Kevät 2016 – Kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – Koulutus käynnissä
1. opintojakso: to 31.3.2016
2. opintojakso: ma-ti 16-17.5.2016
3. opintojakso: to 25.8.2016
4. opintojakso: ke-to 23.-24.11.2016
5. opintojakso: ke 1.3.2017
6. opintojakso: to-pe 15.-16.6.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Päivi Hinno, 020-798 5293, 0400-792 396
paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi
Lapin kesäyliopiston verkkosivuille
--------------------------------------------------------------Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Lahti
Ohjaaja: Miina Savolainen

Kevät 2017 – Kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi - Haku käynnissä  HAE
1. opintojakso: to 1.6.2017
2. opintojakso: ma-ti 14.-15.8.2017
3. opintojakso: ma 23.10.2017
4. opintojakso: ma-ti 15.-16.1.2018
5. opintojakso: ti 20.3.2018
6. opintojakso: to-pe 24.-25.5.2018

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tiina Laurikainen tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Päijät-Hämeen kesäyliopiston verkkosivuille--------------------------------------------------------------


Helsingin seudun kesäyliopisto
Helsinki

Syksy 2017 – kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi – Haku käynnissä HAE
Ohjaaja: Miina Savolainen
1. opintojakso ke 14.6.2017
2. opintojakso ke-to 9.-10.8.2017
3. opintojakso ke 18.10.2017
4. opintojakso to-pe 18.-19.1.2018
5. opintojakso pe 16.3.2018
6. opintojakso to-pe 7.-8.6.2018

Syksy 2016 – kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – koulutus käynnissä
Ohjaaja: Miina Savolainen
1. opintojakso ke 29.8.2016
2. opintojakso ma-ti 19.-20.9. 2016
3. opintojakso ke 12.10. 2016
4. opintojakso to-pe 26.-27.1.2017
5. opintojakso pe 10.3.2017
6. opintojakso to-pe 11-12.5. 2017

                                     
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Vappu Juvonen vappu.juvonen@kesayliopistohki.fi
p. 0400–274 963
Helsingin seudun kesäyliopiston verkkosivuille


--------------------------------------------------------------


Tampereen kesäyliopisto
Tampere
Ohjaaja: Miina Savolainen
 

Syksy 2017 – Kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi Haku käynnissä uuteen ryhmään HAE
1. opintojakso pe 11.8.2017
2. opintojakso to-pe 21-22.9.2017
3. opintojakso pe 17.11.2017
4. opintojakso 25.-26.1.2018
5. opintojakso ma 26.3.2018
6. opintojakso to-pe 31.5.-1.6.2018

Syksy 2016 – Syksy 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi  – Koulutus käynnissäAE
1. opintojakso ke 14.12.2016
2. opintojakso ma-ti 6.-7.2.2017
3. opintojakso ma 6.3.2017
4. opintojakso ma-ti 24.-25.4.2017
5. opintojakso ma 7.8.2017
6. opintojakso to-pe 19-20.10.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Sanna Vaurula sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi
p. 040 357 3232
Tampereen kesäyliopiston verkkosivuille


--------------------------------------------------------------


Turun kesäyliopisto
Turku Ohjaaja: Miina Savolainen

Syksy 2017 – Kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi – Haku käynnissä HAE
1. opintojakso: ke 20.9.2017
2. opintojakso: ma-ti 9.-10.10.2017
3. opintojakso: to 16.11.2017
4. opintojakso ma-pe 22.-23.1.2018
5. opintojakso ma 19.3.2018
6. opintojakso ma-ti 28.-29.5.2018

Syksy 2016 – Kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – Koulutus käynnissä
1. opintojakso: ke 21.9.2016
2. opintojakso: ma-ti 10.-11.10.2016
3. opintojakso: to 1.12.2016
4. opintojakso ma-ti 30.-31.1.2017
5. opintojakso ti 7.3.2017
6. opintojakso ma-ti 15.-16.5.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tuula Aamurusko, 0400-615 614
tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi
Turun kesäyliopiston verkkosivuille--------------------------------------------------------------


Snellman-kesäyliopisto (entinen Kuopion kesäyliopisto)
Kuopio
Ohjaaja: Miina Savolainen

Syksy 2017 – Kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi  – Haku käynnissä HAE
1. opintojakso: ke 27.9.2017
2. opintojakso: ti-ke 24.-25.10.2017
3. opintojakso: ma 20.11.2017
4. opintojakso: ma-ti 5.-6.2.2018
5. opintojakso: ti 3.4.2018
6. opintojakso: ma-ti 4.-5.6.2018


Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Anita Kaihoranta-Venäläinen
anita.kaihoranta-venalainen@snellmankesayliopisto.fi
puh. 044-746 2844
Kuopion kesäyliopiston verkkosivuille


-------------------------------------------------------------Hämeen kesäyliopisto
Hämeenlinna
Ohjaaja: Miina Savolainen

Syksy 2017 – Syksy 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi – Haku käynnissä HAE
1 opintojakso pe 8.12.2017
2. opintojakso ke-to 7.-8.2.2018
3. opintojakso ke 7.3.2018
4. opintojakso ma-ti 23.-24.4.2018
5. opintojakso ke 6.6.2018
6 opintojakso to-pe 23.-24.8.2018

Syksy 2016 – Syksy 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – Koulutus käynnissä
1 opintojakso ti 13.9.
2. opintojakso to-pe 6.-7.10.
3. opintojakso ma pe 25.11.
4. opintojakso to-pe 2.-3.3.2017
5. opintojakso ke 17.5.2017
6 opintojakso ma-ti 25.-26.9.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Varpu Kuuliala varpu.kuuliala@hame.fi
p. (03) 47 4073

Hämeen kesäyliopiston verkkosivuille--------------------------------------------------------------


Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Ohjaaja: Miina Savolainen

Kevät 2018 – Kevät 2019
Ammatillinen perusteet-kurssi Haku käynnissä HAE
1. opintojakso ke 28.3.2018
2. opintojakso ma-ti 14.-15.5.2018
3. opintojakso ma 20.8.2018
4. opintojakso to-pe 15.-16.11.2018
5. opintojakso pe 15.2.2019
6. opintojakso ma-ti 6.-7.5.2019

Syksy 2016 – Kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi Koulutus käynnissä
1. opintojakso ma 12.9.16
2. opintojakso to-pe 20.-21.10.16
3. opintojakso ti 22.11.2016
4. opintojakso ma-ti 16.-17.1.17
5. opintojakso ma 20.3.17
6. opintojakso ma–ti 22.–23.5.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Eija Raatikainen, 044-465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston verkkosivuille
--------------------------------------------------------------


Jyväskylän kesäyliopisto
Jyväskylä
Ohjaaja: Miina Savolainen
 

Syksy 2016 – Syksy 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi  – Koulutus käynnissäHA
1. opintojakso ti 29.11.2016
2. opintojakso ma-ti 13.-14.2.2017
3. opintojakso ke 8.3.2017
4. opintojakso ke-to 3.-4.5.2017
5. opintojakso ma 28.8.2017
6. opintojakso ma-ti 16-17.10.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi
p. 050 381 2313
Jyväskylän kesäyliopiston verkkosivuille--------------------------------------------------------------


Omnia Aikuisopisto
Espoo
Ohjaaja: Miina Savolainen

Kevät 2017 – Kevät 2018 Koulutus käynnissä
1. opintojakso ti 27.2.2017
2. opintojakso to-pe 27.-28.4.2017
3. opintojakso pe 26.5.2017
4. opintojakso ti-ke 29.-30.8.
5. opintojakso pe 24.11.2017
6. opintojakso to-pe 8.-9.3.2018

Syksy 2016 – Syksu 2017
Koulutus käynnissä
1. opintojakso ke 5.10. 2016
2. opintojakso ma-ti 24.-25.10.2016
3. opintojakso ti 15.11.2016
4. opintojakso ma-ti 13.-14.3.2017
5. opintojakso ke 24.5.2017
6. opintojakso to-pe 28.-29.9.2017

Tiedustelut:
Kati Vetsch: kati.vetsch@omnia.fi
p. 050-3034837
Omian verkkosivuille


Finnsin kartanolla on oma edullinen majoitusmahdollisuus.


--------------------------------------------------------------


Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
Seinäjoki
Ohjaaja: Miina Savolainen  

Kevät 2017 – Kevät 2018
Ammatillinen perusteet-kurssi – Koulutus käynnissä
1. opintojakso pe to 9.3.2017
2. opintojakso to-pe 8.-9.5.2017
3. opintojakso ti 8.8.2017
4. opintojakso ke-to 11.-12.10.2017
5. opintojakso ma 11.12.2017
6. opintojakso ma-ti 12.-13.3.2018

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Toimisto 03-6474 070
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston verkkosivuille--------------------------------------------------------------


Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
Joensuu

 
Kevät 2016 –Kevät 2017

Ammatillinen perusteet-kurssi Koulutus käynnissä
Ohjaaja: Miina Savolainen
1. opintojakso:  pe 1.4.2016
2. opintojakso: to-pe 19.-20.5.2016
3. opintojakso: ma 6.6.2016
4. opintojakso:  ma-ti 26.-27.9.2016
5. opintojakso: ma 12.12.2016
6. opintojakso:  ma-ti 10.-11.4.2017                                     

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Lisbe Svahn lisbe.svahn@pkky.fi
kesayliopisto@pkky.fi
p. (013) 244 2505,  p. 0500 452 221
Pohjois-Karjalan kesäyliopiston verkkosivuille


--------------------------------------------------------------


Otavan opisto
Mikkeli
Ohjaaja: Miina Savolainen

Kevät 2016 – Kevät 2017
Ammatillinen perusteet-kurssi – Koulutus käynnissä
1. opintojakso: pe 11.3.2016
2. opintojakso: ma-ti 4.-5.4.2016
3. opintojakso: ke 18.5.2016
4. opintojakso: to-pe 15.-16.9.2016
5. opintojakso: pe 2.12.2016
6. opintojakso: to-pe 16.-17.3.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
kurssit@otavanopisto.fi
p. 044 794 3565
Otavan opiston verkkosivuille

Opistolla oma edullinen majoitus.--------------------------------------------------------------


Rauman kansalaisopisto / Täydennyskoulutus Täykkäri
Rauma
Ohjaaja: Miina Savolainen

Talvi 2015 – Syksy 2015
Ammatillinen perusteet-kurssi
1. opintojakso: ma 2.3.2015
2. opintojakso: ti-ke 19.-20.5.2015
3. opintojakso: pe 14.8.2015
4. opintojakso: to-pe 15.-16.10. 2015
5. opintojakso: ma 25.1. 2016
6. opintojakso: ma-ti 11.-12.4.2016

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kristina Haavisto, Puh. 02 834 4629, 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
Täykkärin verkkosivuille


--------------------------------------------------------------


Kymenlaakson kesäyliopisto
Kouvola
Ohjaaja: Miina Savolainen


Syksy 2016 – Kevät 2017

Ammatillinen perusteet-kurssi 
1. opintojakso: ma 3.10.2016
2. opintojakso: to-pe 27.-28.10.2016
3. opintojakso: ke 30.11.
4. opintojakso: ma-ti 23.-24.1.17
5. opintojakso: ke 15.3.17
6. opintojakso: ma-ti 8.-9.5.2017

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Marjatta Niskanen marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi
p. 05 229 6800
Kymenlaakson kesäyliopiston verkkosivuille


---------------------------------------------------------------Lapuan kristillinen opisto
Lapua
Ohjaajat: Sari Kaaja ja Miina Savolainen


Kevät 2013 – Talvi 2014
Ammatillinen perusteet-kurssi 
1. opintojakso:
2. opintojakso:
3. opintojakso:
4. opintojakso:
5. opintojakso:
6. opintojakso:

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Sirkka-Liisa Kotala sirkkaliisa.kotala@lapuankro.net
p. (06) 4339 205
Lapuan kristillisen opiston verkkosivuille


Opistolla oma edullinen majoitus.--------------------------------------------------------------

Osaamiskeskus Kainuun Aalto
Kajaani

Ammatillinen perusteet-kurssi 
1. opintojakso:
2. opintojakso:
3. opintojakso:
4. opintojakso:
5. opintojakso:
6. opintojakso:

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Birit Oksman birit.oksman@kainuunaalto.fi
p. 040 738 0005
Kainuun Aallon verkkosivuille


--------------------------------------------------------------


VOIMAUTTAVA VALOKUVA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISESSÄ
(PERUSTEET, MODUULI 1):Omnian Aikuisopisto
Espoo

Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä on mm. työnohjaajille, esimiehille ja työterveyshuollossa toimiville suunnattu perusteet-tasoinen koulutus. Koulutuksessa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöön työyhteisön kehittämisessä. Näkökulmina ovat erityisesti vuorovaikutustapojen parantaminen ja dialogisuus, piiloon jääneiden vahvuuksien ja voimavarojen esiinnostaminen, perustehtävän ja arvojen tutkiminen sekä oman työn merkityksellisyydenkokemuksen lisääminen. Koulutus ei anna edellytyksiä soveltaa menetelmää hoidollisessa tai pedagogisessa asiakastyössä, mutta sen käyneet voivat hakeutua voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutukseen (40op).Ammatillinen perusteet-kurssi/ painotuksena työyhteisön kehittäminen
(Työnohjaajille, esimiehille, työterveyshuollossa toimiville ym. Ei anna valmiuksia hoidolliseen asiakastyöhön)

Omnia Aikuisopisto, 
Espoo, Finnsin kartano H

Ohjaaja: Miina SavolainenSyksy 2017 – Syksy 2018 – Haku käynnissä
HAE
1. opintojakso ke 16.8.2017
2. opintojakso ma-ti 18.-19.9.2017
3. opintojakso to-pe 26.-27.10.2017
4. opintojakso to-pe 1.-2.3.2018
5. opintojakso to-pe 17.-18.5.2018
6. opintojakso to-pe 20.-21.9.2018

Kevät 2016 – Syksy 2017 – Koulutus käynnissä
HAEHAE
1. opintojakso pe 13.5.2016
2. opintojakso to-pe 4.-5.8.2016
3. opintojakso ke-to 7.-8.12.2016
4. opintojakso ti-ke 18.-19.4.2017
5. opintojakso ma-ti 12.-13.6.2017
6. opintojakso to-pe 31.8.-1.9.2017

Tiedustelut:
Kati Vetsch: kati.vetsch@omnia.fi
p. 0400 868819
Omian verkkosivuille


Finnsin kartanolla on oma edullinen majoitusmahdollisuus.


VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN ERIKOISTUMISKOULUTUS HOITO-, KASVATUS- JA TERAPEUTTISEN ALAN TYÖNTEKIJÖILLE (40op, MODUULI 2)

HAKU 31.1. ASTI
HELMIKUU 2017 – JOULUKUU 2019

- ESPOO  (alk. 16.2.) Omnian Aikuisopisto. Erikoistumiskoulutus
on perusteet (8op) jo käyneille suunnattu kolmivuotinen
jatkokoulutus, joka rakentuu 18 lähijaksosta (1-3pvä).
HAE

Opintojaksot, Ryhmä 5:

1.   Työpaja 16.-17.2.2017 (2pvä)
2.   Työpaja 19.-21.6.2017 (3pvä)
3.   Työpaja 13.10.2017 (1pvä)
4.   Työpaja 6.-10.11.2017 (opiskelua kahtena valinnaisena päivänä) (5pvä)
5.   Työpaja 21.-22.11.2017 (2pvä)
6.   Työpaja 1.-2.2.2018 (2pvä)
7.   Työpaja 6.3.2018 (1pvä)
8.   Työpaja 26.-27.4.2018 (2pvä)
9.   Työpaja 24.-25.6.2018 (2pvä)
10. Työpaja 21.-22.8.2018 (2pvä)
11. Työpaja 5.-7.11.2018 (3pvä)
12. Työpaja 13.-14.12.2018 (2pvä)
13. Työpaja 24.-25.1.2019 (2pvä)
14. Työpaja 13.-14.2.2019 (2pvä)
15. Työpaja 23.4.2019 (1pvä)
16. Työpaja 30.8.2019 (1pvä)
17. Työpaja 28.-29.10.2019 (2pvä)
18. Työpaja 16.-17.12.2019 (2pvä)

Omnian Aikuisopisto Espoossa järjestää voimauttavan valokuvan erikoistumiskoulutusta, jonka laajuus on 40 opintopistettä. Koulutukseen voivat osallistua aiemmin voimauttavan valokuvan -perusteet koulutuksen läpikäyneet henkilöt, joilla on soveltuva hoidollisen tai pedagogisen alan koulutus. Erikoistumiskoulutus antaa valmiudet toimia voimauttava valokuva -menetelmäohjaajana sekä mahdollistaa rekisteröidyn menetelmän hyödyntämiseen  oikeuttavan lisenssin. Koulutus toteutetaan kolmivuotisena, intensiivisenä monimuoto-opetuksena, johon sisältyy perusteet-koulutusta enemmän teoriaa, taiteellista ilmaisua sekä työpajajaksojen välillä toteutettavia harjoitusprojekteja.

Jatkokoulutuksen pohjakoulutukseksi käyvät seuraavien järjestäjien voimauttavan valokuvan perusteet -koulutukset (8op): 
- IADE.
- Taideteollisen korkeakoulun Koulutus- ja kehittämispalvelut
- Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
- Päijät-Hämeen kesäyliopisto.
- Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen APO -opinnot.
- Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto (vain vuoden 2008 ja 2009
  kurssilaiset).
- Nuorten Keskuksen kevään 2007 pilottikoulutukseen osallistuneet.
- Raudaskylän opisto
- Tampereen kesäyliopisto
- Omnian Aikuisopisto
- Etelä-Karjalan kesäyliopisto
- Otavan opisto
- Turun kesäyliopisto
- Jyväskylän kesäyliopisto
- Helsingin seudun kesäyliopisto
- Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
- Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
- Hämeen keäsyliopisto
- Lapin keäsyliopisto
- Kuopion kesäyliopisto
- Snellman-kesäyliopisto
- Pohjois-Karjalan kesäyliopisto

Sisältö:
Henkilökohtainen voimauttava prosessi ja ammatillinen kehittyminen
Voimauttavan valokuvauksen tekniikat ja ilmaisu
Voimauttavan valokuvan teoria
Voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä
Voimauttava valokuva pedagogisena ja terapeuttisena asiakastyön välineenä
Päättötyö – Oman työn kehittämisprojekti

Haku koulutukseen:
Kati Vetsch: kati.vetsch@omnia.fi
p. 0400 868819
HAE KOULUTUKSEEN
Omian verkkosivuille

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusassistentti Pauliina Vuorinen,
Voimauttava valokuva -koulutukset Suomessa
p. 050-341 4739
voimauttavavalokuva@welho.com

18.10.2016 valmistuneen neljännen erikoistumisryhmän päättötyönäyttely
Lempeä Katse IV nähdään Helsingissä, Kansainvälinen Kulttuurikeskus Caisan Galleriassa 8.5.–15.6.2017.


-----------------------------------------------------------


PERUSTEET (8OP) KÄYNEIDEN TÄSMÄTÄYDENNYSKOULUTUKSET:VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN PERHETYÖKALU (4op)
(Perusteet -opinnot käyneille)


Helsinki
Uusin ryhmä käynnistyi 28.11.2016

Seuraava ryhmä alkaa tammikuussa 2018
Opintojaksot:
ke 17.1.2018
pe 9.2.2018
ke 18.4.2018
pe 3.8.2018

Tilaa ilmoittautumistiedot ja kurssiohjelma
koulutusassistentti Pauliina Vuoriselta:
050-3414739, voimauttavavalokuva@welho.com
HAE


Työskenteletkö mm. tällaisten asioiden parissa?

- Työntekijän kasvatuskumppanuus lapsen perheen kanssa.
- Vanhemmuuden tiimi ja parisuhde.
- Perheen kuormittavat elämäntilanteet: ero, erityislapseen liittyvä huoli, kriisit.
- Paljon anteeksiantoa vaativat perheasetelmat: uusperheet, sijaisperheen ja biologisen perheen välinen dynamiikka.
- Negatiiviset kierteet perheenjäsenten välillä: teinin ja vanhemman vuorovaikutushaasteet, sisaruuden tai parisuhteen monimutkaistuneet tilanteet.
- Perheenjäsenten väliset vuorovaikutus- ja tunnetaidot: neuvontatyö, vertaisryhmät, koulutus, läheisneuvonpito.
- Työntekijää kuormittavat perhekohtaamiset: huoli, epäilys ja negatiiviset tunteet perheenjäseniä kohtaan.

Perhetyökalu-kurssi on Helsingissä tapahtuva täydennyskoulutus voimauttavan valokuvan perusteet (8op) jo aiemmin läpikäyneille ihmistyön ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa tai haluavat kehittää yksilötyötään perhelähtöisemmäksi. Koulutuksen aikana toteutetaan pilottityyppinen, voimauttavaan valokuvaan perustuva oma asiakasperhetyökokeilu, jonka toteuttamiseen ja reflektointiin saat ohjaaja Miina Savolaisen henkilökohtaisen työnohjauksellisen tuen.
Kokeilun pohjalta hiotaan oma perhetyömalli kurssin jälkeistä jatkokäyttöä varten, jota sinun on mahdollista varioida uusien perheiden tai perheryhmien kanssa. Syvällisemmän perhetyömallipilotin lisäksi ideoimme arkisia, monikäyttöisiä tapoja käyttää valokuvaa osana normaalia työtä, kuten verkostopalavereita, kasvatuskeskusteluja, perheterapiaa, perhevertaisryhmää tai vastaanottokäyntejä. Kurssin lähtökohtana on, että saat monipuolistettua voimauttavan valokuvan perusteet -koulutuksessa omaksumaasi työotetta konkreettisella työmenetelmäpatteristolla, joka laajentaa kykyäsi löytää eri asiakkaittesi tarpeisiin tai työsi rakenteisiin helposti siirrettäviä sovelluksia.
Voimauttavan valokuvan menetelmässä rakennetaan kertautuvia korjaavan katseen kokemuksia. Uudelleenmäärittelyllä ja hyvän näkyväksi tekemisellä on valtavasti uudistavaa voimaa ja kerrannaisvaikutuksia. Valokuvaprosessissa luodaan herkistymistä toisen kokemukselle ja tarpeille, jotka ovat aina erilaiset, kuin omani. Menetelmä on erityisen toimiva korjaamaan ihmisten välisiä jännitteitä, sillä työskentely tuottaa tunneilmapiirin pehmenemistä ja läheisyyttä. Kyseessä on tunnetaitojen ja mentalisaation parantamisen menetelmä sekä konkreettinen apuväline muuttaa negatiivista tai toisen tunnekokemuksen ohittavaa katsomisen tapaa. Perhetyökalun tavoitteena on, että jokainen perheeseen kuuluva ihminen kokee tulevansa ymmärretyksi ja arvostetuksi omana itsenään, ilman kehittymistä toisten toiveiden mukaiseen suuntaan.
Perhetyökalu -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa.FREESAUSTA PROJEKTEIHIN! (3op) (Perusteet -opinnot käyneille)


Seinäjoki – haku käynnissä
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
Lähijaksot:

Työpaja 1: Ma–Ti 31.5.–1.6.2016
Työpaja 2: Ma 22.8.2016
Työpaja 3: To 15.12.2016

Innokkaille voimauttavan valokuvan perusteet-opinnot (8op) käyneille on tarjolla oman työn menetelmätyökaluja kehittävä "FREESAUSTA PROJEKTEIHIN", joka alkaa toukokuussa 2016 Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä.

Koulutuksessa räätälöidään konkreettisia menetelmäsovelluksia osaksi oman työn arkea, oli työsi sitten opetustyötä, työyhteisöjen kehittämistä tai hoitotyötä. Miten työn tutut asiat hoitoneuvottelusta kehityskeskusteluun tai ryhmäyttämiseen voisi tehdä syvemmin, moniäänisemmin ja arvostavammin voimauttavan valokuvan avulla?

Koulutuksessa ideoidaan omaa, laajempaa asiakas- tai työyhteisöprojektia, saadaan sille työnohjauksellinen tuki sekä opitaan uusia voimauttavien projektien toteutusmahdollisuuksia. Miten perustaa vaikkapa menetelmään pohjautuva asiakkaitten vertaisryhmätoiminta tai rakentaa asiakkaan perheen ja verkoston avulla kertautuvia korjaavan katseen ja uudelleenmäärittelyn kokemuksia sekä valokuviin perustuvaa arvostavaa ja dialogista vuorovaikutusta? Opiskelijan tavoitteena voi olla myös luoda oman työn resurssiraameihin soveltuvaa menetelmäpatteristoa esimerkiksi tuntiopetuksen tai vastaanottomuotoisen työn osaksi.

Työpajaan voi tulla oman valmiin ideahahmotelman kanssa tai saamaan ajatuksia ja välineitä kokonaan uuteen toimintatapaan. Kurssiprojekti voi olla asiakkaiden, oppilaiden, potilaiden kanssa toteutettava, mutta se voi liittyä myös työyhteisön kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Tärkeänä sävynä läpi koulutuksen on menetelmän ammatillinen etiikka ja asiakastyön vastavuoroisuus ja rakkaudellisuus.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa odotetun jatkokurssin voimauttavan valokuvan menetelmän perusteet -opinnot käyneille sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille. Menetelmän kehittäjä, Miina Savolainen ohjaa neljästä työpajapäivästä koostuvan freesauskurssin, jonka tarkoituksena on rohkaista menetelmän monipuolisempaan käyttöön osana omaa perustehtävää sekä innostaa ottamaan omassa työyhteisössä käyttöön uusia menetelmäkäytäntöjä.

Freesausta projekteihin -koulutuksen työpajatapaamisia ja harjoitustehtäviä tukee osallistujaryhmän ja Miinan yhteinen tsemppi- ja keskusteluryhmä verkossa.
Tervetuloa mukaan nauttimaan käyttökelpoisista ideoista, kollegiaalisesta tuesta ja menetelmän filosofian vahvistumisesta omassa työotteessasi! Mukaan voi tulla olipa omista voimauttavan valokuvan perusteet-opinnoistasi vain hetki tai jo vuosia! Freesausta tarvitaan aina välillä.

Tiedustelut:
Heli Kaunisto, 050 431 7074 tai heli.kaunisto(at)epky.fi
Kesäyliopiston toimisto, 050 431 7072 tai info(at)epky.fi


MUU AMMATILLINEN KOULUTUS


--------------------------------------------------------------KAIKILLE AVOIMET VOIMAUTTAVAN VALOKUVAN TYÖPAJAT

Seuraavat koulutukset on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa oman elämän, minäkuvan ja perhesuhteiden tutkiminen voimauttavan valokuvan avulla. Koulutuksissa ei ole ammatillista, hoidollista näkökulmaa, eivätkä ne anna valmiuksia soveltaa menetelmää hoidollisessa ja pedagogisessa työssä tai työyhteisön kehittämisessä.MAAILMAN IHANIN NAINEN – NAISTEN VOIMAUTTAVA OMAKUVA- JA ELÄMÄNTARINATYÖPAJA KEVÄÄLLÄ KAINUUN OPISTOLLA, OULUJÄRVEN RANNALLA

KAKSI  RYHMÄÄ 2017:
 

Ryhmä 1. ti–pe 27.-30.6.2017
Ryhmä 2. la-ti 1.-4.7.2017

Upea, terapeuttinen naisten työpaja uusitaan jälleen Kainuussa sekä talven tykkylumien ja tähtiöiden keskellä että pohjoisen kesäyön valossa! Kainuun opistolla, Paltamon Mieslahdella, Oulujärven upeiden näkymien keskellä on mahdollista harjoittaa lempeää katsomisen tapaa itseä kohtaan ja tutustua voimauttavan valokuvan menetelmän parikuvaus- ja omakuvaprosessiin. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille naisille ja siihen voi osallistua esim äiti-tytär-parina tai ystävätärten kesken. Työpajan aikana kuvataan uusia,  maailman ihanimpia omakuvia ja työskennellään itselle merkityksellisten, elämäntarinallisten albumikuvien kanssa,  joiden valintaa varten osallistujat saavat ohjeen etukäteen. Ohjaajina toimivat voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä Miina Savolainen sekä menetelmäohjaaja Anne Kolhinen. Osallistujat saavat kaikki työpajassa kuvatut valokuvat itselleen paperikuvina ja negatiiveina. Kurssilla käytetään filmijärjestelmäkameroita, joita varten saa työpajassa hyvän opetuksen. Osallistuminen ei siis edellytä lainkaan aikaisempia valokuvaustaitoja tai omaa kameraa. Koulutus ei anna edellytyksiä soveltaa voimauttavan valokuvan menetelmää ammatillisesti, vaan se painottuu henkilökohtaiseen prosessiin ja omaan identiteettityöhön.  Opisto tarjoaa majoituksen ja ruokailut kurssin yhteydessä.

HAKU MAAILMAN IHANIN NAINEN -TYÖPAJAAN

Kainuun opisto
Paltamon Mieslahti, Kajaani

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Sinikka Korhonen, 0207 856 833,
kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
MAAILMAN IHANIN PERHE

PERHESUHTEET, VUOROVAIKUTUS JA YMMÄRRETYKSI TULEMINEN:


MAAILMAN IHANIN PERHE – voimauttava omakuva ja perhesuhdetyöpaja (2 osaa):
Aloitustyöpaja juhannusviikolla Ma–Ke 20.–22.6.2016
Purkutyöpaja elokuussa La–Su 13.–14.8.2016

"MAAILMAN IHANIN PERHE – voimauttava omakuva ja perhesuhdetyöpaja" on kaksiosainen, aikuisille tarkoitettu voimauttavan valokuvan kesäkurssi, jonka sisältö on muutoin lähellä Maailman ihanin nainen -työpajan omakuva- ja elämäntarinallista työskentelyä, mutta tämän lisäksi työpajajaksojen välillä toteutetaan omiin perhesuhteisiin liittyvä voimauttava kesäprojekti. Työpaja on siis mitä parhain kesälomayhdistelmä rakastavaa keskittymistä oman itsen katsomiseen sekä ymmärryksen ja yhteyden kokemuksen lisäämistä omiin läheisiin.

Miina Savolaisen ohjaamassa työpajassa on mahdollista harjoittaa lempeää katsomisen tapaa itseä kohtaan ja tutustua voimauttavan valokuvan menetelmän parikuvaus- ja omakuvaprosessiin hienossa luonnonympäristössä. Työpajan ensimmäisellä jaksolla kuvataan uusia, itselle maailman ihanimpia omakuvia ja työskennellään itselle merkityksellisten, elämäntarinallisten albumikuvien kanssa. Osallistujat saavat kaikki työpajassa kuvatut valokuvat itselleen paperikuvina ja negatiiveina. Kurssilla käytetään filmijärjestelmäkameroita, joita varten saa työpajassa hyvän opetuksen.

Voimauttavan valokuvan menetelmä on lähestymistapa, jossa valokuvaamalla ja valokuvia käyttämällä opitaan kohtaamaan omaa läheistä kuuntelevammin ja arvostavammin. Työskentelytapa on kaikkia osapuolia kunnioittava, iloa ja luovia ratkaisuja tuottava. Menetelmä on sovitettavissa perheen elämäntilanteeseen ja ajankohtaisiin, tärkeältä tuntuviin teemoihin, jolloin toteutettavat projektit ovat aina persoonallisia ja perheen itsensä näköisiä. Sovellutustapoja on siis lukemattomia erilaisia ja ne voivat liittyä perheenjäsenten kiinnostuksenkohteisiin, yhteiseen elämänhistoriaan tai asioihin, joita perhe haluaa elämässään vahvistaa. Perhetyöskentelyssä keskytäänkin hyvään ja merkitykselliseen, eikä siinä työstetä ongelmia tai jännitteitä, vaikka niitä olisikin.

Työpajaan voi siis osallistua jo valmiiksi läheinen ja toimiva ihmissuhde mielessään tai tulla parantamaan jotain sellaista lähisuhdetta, johon liittyy väärinymmärryksiä ja etääntymistä.
Työpajan ensimmäisessä osassa saadaan oppeja ja tukea kesän aikana toteutettavaan omaan perheprojektiin, joka tehdään yhdessä osallistujan valitseman läheisen kanssa. Tämä läheinen voi siis olla henkilö, joka on jo mukana työpajassa, mutta myös sellainen henkilö, joka itse ei ole mukana työpajatapaamisissa. On myös mahdollista, että työpajaan osallistuva perheenjäsenpari toteuttaa kesäprojektin vielä muiden perheenjäsentensä kanssa. Esim. pariskunta voi tulla työpajaan hakemaan keinoja omien lastensa kanssa toteutettaviin valokuvaprojekteihin, ystävykset puolisoidensa kanssa toetutettaviin projekteihin tai sisarukset oman ikääntyvän vanhemman kanssa toteutettavaan projektiin.

Purkutyöpajassa tutustutaan kesän aikana rakentuneisiin vaikuttaviin ja liikuttaviin perheprojekteihin ja jaetaan merkityksiä, joita yhteinen valokuvaaminen toi työpajaan osallistuville perheille. Purkutyöpaja on upea kokemus, jossa toisten osallistujien toteuttamat projektit antavat myös paljon ideoita tapoihin, joilla menetelmää voi edelleen käyttää omassa perheessä, eri perheenjäsenten kanssa sekä omassa henkilökohtaisessa voimautumisessa.

Työpaja on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä se edellytä hoitoalan taustaa tai anna valmiuksia menetelmän ammatilliseen käyttöön. Työpajaan voi tulla joko yksin tai perheenjäsenen kanssa. Perheenjäsen voi olla esim. puoliso, sisarus, ystävä, oma vanhempi tai oma aikuinen lapsi. Työpaja on tarkoitettu aikuisille tai vähintään nuorisoikäisille lapsille, mutta työpajojen välillä toetutettavan oman perheprojektin voi toteuttaa myös pienempien lasten kanssa, vaikka lapset itse eivät voi osallistua varsinaiseen työpajaan (sen sisältö on suunnattu aikuisille).

Kurssiin osallistuminen edellyttää molempiin työpajakertoihin osallistumista. Osallistuminen ei sen sijaan edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa tai erityistä kameraa. Mukaan voi tulla, vaikka kokisi, ettei osaa valokuvata tai pidä lainkaan valokuvissa olemisessa. Voimauttavan valokuvan katsomisen tapa on täysin erilainen, kuin normaalin, kuvaajalähtöisen valokuvaamisen. Kuvia ei katsota teknisesti tai ulkoisiin asioihin keskittyen, vaan jokainen perheenjäsen saa tulla nähdyksi omilla ehdoillaan ja tavalla, jolla kaipaa tulla läheistensä ymmärtämäksi. Menetelmä voi myös mullistaa omaa suhdetta valokuvaan ja omakuvan katsomiseen ja tehdä siitä syvempää, armollisempaa ja arvostavampaa.

Voimauttavan valokuvan menetelmän avulla toteutettuihin perheprojekteihin voi myös tutustua YLE Teeman Valokuvan voimaa -sarjan jaksoja katsomalla. Ohjelmassa Miina Savolainen ohjasi erilaisia perheitä vahvistamaan keskinäistä ymmärretyksi tulemistaan voimauttavan valokuvan avulla.


Tilaa Maailman ihanin perhe -kurssi-info
Pauliina Vuoriselta:
sähköposti: voimauttavavalokuva()welho.com
puh. 050-3414739
Voimauttavan valokuvan koulutukset Suomessa


Katso esimerkkejä Valokuvan voimaa -sarjan perheprojekteista täältä:

Valokuvan voimaa sarjan idea:

Taustaa voimauttavan valokuvan perhetyöskentelystä:


---------------------------------------------------------------LUENTOJA, SEMINAAREJA JA PÄIVÄKOULUTUKSIA


Veturi valmennus -hanke "Luovuus ja tunteet", Erityisopettajat, Teatterikorkeakoulu
Helsinki, 15.1.2013

Kulttuuri terveyden edistäjänä -seminaari, Suomalainen Naisliitto
Helsinki, 2.2.2013

Lahden kirjamessut
Lahti, 2.-3.1.2013

Laurea Amk
Vantaa 13.2.2013

Heureka, Kaunis kuolema-paneelikeskustelu
Vantaa 21.4.2013

Maailman ihanin tyttö -näyttelyn yleisöluennot
Budapest, Unkari 23.-26.4.2013

Genelec, työyhteisökoulutus
Iisalmi 28.5.2013

Tyttöjen talo, omakuvatyöpaja
Helsinki 2.-4.8.2013

Vanhusten ystäväpiiritoiminta, Vanhustyön keskusliitto
Oulu 16.9.2013

Pelastakaa Lapset Ry, Sijais- ja tukiperheiden koulutus
Joensuu, 21.9.2013

Lastentarhanopettajapäivät
Helsinki, 28.9.2013

Vanhusten ystäväpiiritoiminta, Vanhustyön keskusliitto
Tampere 8.10.2013

Maailman ihanin nainen -työpaja
Kajaani 12.-15.10.2013

Kolmiohanke, Extented role of artist
Helsinki 17.10.2013

Helsingin kirjamessut
Helsinki 24.-27.10.2013

Tule-Nuoret, Tuki- ja liikuntaelin sairaiden nuorten työpaja
Kalajoki, Reumaliitto 2.-3.11.2013

Vanhusten ystäväpiiritoiminta, Vanhustyön keskusliitto
Helsinki 5.11.2013

Aaltoyliopisto Uratarinoita-sarja
Helsinki, 13.11.2014

4-H Nuorten työpaja
Koli, 23.11.2013

Vanhusten ystäväpiiritoiminta, Vanhustyön keskusliitto
Kuopio 17.12.2013

Maailman ihanin tyttö -näyttely Vantaan taidemuseo
Vantaa, 29.1.–31.8.2014

Lempeä Katse III - näyttely VB-Valokuvakeskus
Kuopio, 30.1.–2.3. 2014

Lempeä Katse III -yleisöseminaari, Elokuvateatteri Kuvakukko
Kuopio, 31.1.2014

Lempeä Katse III -yleisöopastus, VB-Valokuvakeskus
Kuopio, 1.2.2014

Voimauttavan valokuvan seminaari sote-alojen ammattilaisille,
Kino Myyri ja Vantaan taidemuseo
Vantaa 3.2.2014

Aktiiviset Seniorit
Helsinki, 11.2.2014

Vantaan taidemuseo, Yleisöluennot
Vantaa, 15.2.2014

Lempeä Katse III -yleisöopastus, VB-Valokuvakeskus
Kuopio, 1.-2.3.2014

Naiset työelämässä -seminaari
Jyväskylä, 4.3.2014

Susanna Haaviston Maailman ihanin tyttö -musiikkiteos ja yleisöluento
Vantaan taidemuseo, 8.3.2014

Talentia Asiantuntijapäivät
Helsinki, 12.-13.3.2014

Maailman ihanin tyttö -ryhmäopastuksia, Vantaan taidemuseo
Vantaa 19.3.2014

Maailman ihanin tyttö -näyttely, Vantaan taidemuseo, Yleisöluento
Vantaa, 19.3.2014

Maailman ihanin tyttö -näyttely, Vantaan taidemuseo, Yleisöluento
Vantaa, 27.3.2014

Voimauttavan valokuvan seminaari sote-alojen ammattilaisille,
Kino Myyri ja Vantaan taidemuseo
31.3.2014

Supersiskot
Helsinki, 6.4.2014

Tampereen kirjamessut
Tampere, 12.–13.4.2014

Kela
Helsinki + valtakunnalliset etäluennot, 16.4.2014

Maailman ihanin tyttö -näyttely, Vantaan taidemuseo, Yleisöluento
Vantaa, 24.4.2014

Voimauttavan valokuvan seminaari sote-alojen ammattilaisille,
Kino Myyri ja Vantaan taidemuseo
Vantaa 25.4.2014

Susanna Haaviston Maailman ihanin tyttö -musiikkiteos ja yleisöluento
Vantaan taidemuseo, 26.4.2014

Green Care – Hoivayrittäjien työpaja
Helsinki, 28.4. ja

Elämäntarina- ja perhealbumikuvatyöskentelypaja
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, Joensuu, 3.5.2014

Novartis – ihohoitajat
Helsinki, 17.5.2014

Reumaliitto, seniorityöpaja
31.5.–1.6. ja 17.8.2014

Maailman ihanin nainen -työpaja
Mieslahti, Kajaani 7.–10.6.2014

Helsingin taidemuseo, Yksinäisyyden taide
Helsinki, 10.6.2014

Maailman ihanin nainen -työpaja, lisäryhmä
Mieslahti, Kajaani 11.–14.6.2014

Taide Kaikki Alla - tapahtuma
Helsinki, 14.6.2014

Vamos-nuoret -työpaja
Helsinki, 12.6. ja 17.6.2014

Sanan suvipäivät
Klaukkala, 15.6.2014

Reumaliitto, juniorityöpaja
Ristiina, 31.7.–3.8.2014

Ystävätyöpaja
Luhanka, 9.8.2014

Plan Suomi, tasa-arvoseinaari
Helsinki 8.9.2014

Sosiaalisten innovaatioiden verkostoitumisseminaari
Pietari, 11.9.2014

Hoitotyön ammattilaisten seminaaripäivä
Pieksämäki 1.10.2014

SPR, vapaaehtoistyöntekijät
Helsinki, 18.10.2014

Frankfurt, Maailman ihanin tyttö -näyttelyn ja Frankfurtin kirjamessujen yleisöohjelma
Saksa, 27.–28.9. ja 8.-13.10.2014

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Helsinki, 22.10.2014

Helsingin kirjamessut
Helsinki, 23.–26.10.2014

Ilmajoen opisto, Vanhustyön koulutuspäivä
Ilmajoki, 6.11.2014

Turun ammattikorkeakoulu, Voimauttavan valokuvan päiväkoulutus
Turku, 10.11.2014

Taide elämän suolana -seminaari
Kouvola 12.11.2014

Diabeteshoitajat
Seinäjoki, 13.11.2014

Seinäjoen lukio
Seinäjoki 13.11.2014

Vanhustyöntekijät
Imatra, 1.12.2014

Gymnasiet Lärkan, Mediaopintojen 20-vuotisjuhla
Helsinki, 16.1.2015

Työväenopisto
Helsinki, 22.1.2015

Varhaiskasvattajat
Turun kesäyliopisto, Raisio, 29.-31.1.2015

Oys, psykiatrian klinikka
Oulu, 25.2.2015

Järvenpään kirjasto, kirjailijatapaaminen
Järvenpää, 3.3.2015

Voimauttavan valokuvan taidenyyttärit
Kellarikalleria, Suonenjoki, 12.3.2015

Tampereen työväenteatteri, keskustelutilaisuus
Metso-pääkirjasto, Tampere, 18.3.2015

Valokuvan pyöreä pöytä -tapahtuma
Kokkola, 29.3.2015

Smer + Etene, Intersukupuolisten lasten hoidot, seminaari
Tukholma, 29.4.2015

Pohjoismainen sosiaalialan seminaari
Helsinki, Vanha Satama, 10.-12.6.2015

Elämäntarinafestivaali
Kärsämäki, 17.7.2015

Taiteesta terveyttä
Duodecim, Savonlinna, 22.7.2015

Lahden Klubitalo, Työpaja
Lahti, 18.-19.9.2015 ja 12.11.2015

Terapianurkka, tutustumistyöpaja kuntoutustyön ammattilaisille
Lohja, 2.10.2015

OYS, Silmäpoliklinikka
Oulu, 9.10.2015

Helsingin kirjamessut
Helsinki, 22.-25.10.2015

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, seminaari
Vaasa, 25.11.2015

Lapin amk, päiväkoulutus
Rovaniemi 20.1.2016

Helsingin OKL, Erityispedagogiikan ammattilaiskoulutus
Helsinki 26.1.2016

Jyväskylän kristillinen opisto, päiväkoulutus
Jyväskylä, 22.2.2016

Varsinais-Suomen Varhaiskasvattajapäivät 2016
Turku 5.3.2016

THL, Osallisuus-seminaari
Helsinki 15.3.2016

VB-Valokuvakeskus, Minnan päivät
Kuopio 19.3.2016

Tampereen yliopiston lääketieteen laitos, Sukupuolen monimuotoisuus -seminaari
Tampere 25.4.2016

Sexpo, Seksuaaliterapiaopinnot
Helsinki 12.5.2016

Pesäpuun aamukahvit
Helsinki 9.12.2016

Puhetta kuvista
Jyväskylä 19.12.2016

PoriNiceAid
Pori 4.3.2017

Alueelliset lastensuojelupäivät
Seinäjoki 15.2.2017